Godišnja skupština Udruge

 

U skladu sa člankom 18. Statuta Udruge hrvatskih aforista i humorista, sazivam Godišnju skupštinu Udruge. Za Skupštinu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Udruge za 2018. godinu
 2. Donošenje završnog računa za 2018. godinu
 3. Potvrđivanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruge
 4. Informacija o prijemu novih članova Udruge
 5. Donošenje Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu
 6. Proglašenje najbolje knjige aforizama u Hrvatskoj za 2018. godinu
 7. Tekuća pitanja.

Skupština će se održati u Zagrebu u lokalu Kod Medenog na Jarunu sa početkom u 17 sati.

Predsjednik

Zlatko Garvanović

 

...

 

 

I Z V J E Š T A J

o radu Udruge hrvatskih aforista i humorista u 2018. godini

 

Udruga hrvatskih aforista i humorista osnovana je 22.11.2017. godine na Osnivačkoj skupštini održanoj u Zagrebu.

Registriranje Udruge izvršeno je rješenjem nadležnog državnog tijela dana _________ Nakon registracije Udruga je djelovala sukladno Statutu i donesenom Programu rada. Glavni dio programiranih aktivnosti vodio je i usmjeravao Upravni odbor  Udruge, a doprinos su davala i druga stalna i povremena radna tijela.

U izvještajnoj godini održano je pet sjednica Upravnog odbora na kojima su razmatrana pitanja: učlanjenja novih članova; osiguranja financijskih sredstava za rad udruge; pokretanja glasila i izdavaštva; sudjelovanja na promocijama knjiga članova Udruge i drugim javnim prezentacijama aforističkog, humorističkog i satiričkog stvaralaštva; dodjele priznanja članovima za doprinos aforističko-humorističkom stvaralaštvu i dr.

Tijekom 2018. godine, članovi Udruge objavili su desetak novih knjiga i nastupili na brojnim promocijama, književnim večerima i drugim javnim manifestacijama na kojima su prezentirali svoje aforističke i humorističke radove. Uz to su redovito objavljivali radove u aforističkim i humorističkim listovima i časopisima u zemlji i inozemstvu.

Pod kraj izvještajne godine, uz angažman dopredsjednika Udruge Tomislava Supeka, osigurana su sredstva za objavljivanje prvog zbornika Udruge pod naslovom „Zlatni rez“ u kome su zastupljeni radovi članova-osnivača Udruge. Na pripremi zbornika, uz Tomislava Supeka aktivno su radili Josip Balaško i Miroslav Vukmanić. Na promociji Zbornika „Zlatni rez“ održanoj u knjižnici „Bogdan Ogrizović“ dodijeljene su Povelje za ukupan doprinos aforističkom i humorističkom stvaralaštvu istaknutim članovima Tomislavu Supeku i Stipi Golcu.

Pojedini članovi Udruge za svoje aforističko i humorističko stvaralaštvo dobili su i međunarodna priznanja na festivalima i drugim književnim manifestacijama.

Aktivnost  stalnih i povremenih radnih tijela Udruge bila je usmjerena na izvršavanje zadataka utvrđenih Programom rada.

U prvoj godini djelovanja Udruga je bila suočena s problemima nedostatka financijskih i materijalnih sredstava. Zbog toga su sastanci Upravnog odbora i radnih tijela održavani u prostorima knjižnica i ugostiteljskih lokala, što je nepodesno i neprimjereno za rad jedne nacionalne kulturne udruge.

Istaknute i druge probleme i poteškoće u narednom periodu treba kvalitetnije riješiti i osigurati adekvatan smještaj i trajno sjedište udruge, kao i financijska sredstva koja će biti dostatna za izvršavanje programiranih zadataka.

...

Na sjednici Upravnog odbora Udruge hrvatskih aforista i humorista održanoj u Zagrebu 17.12.2018. donesena je

 

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Statuta Udruge

 

Članak 1.

Članak 4. Statuta udruge mijenja se i Glasi: Sjedište Udruge je u Zagrebu u ulici …………….

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. alineja 14. mijenja se i glasi: Dodjeljivati priznanja i književne nagrade  kao poticaj aforističkom i humorističkom stvaralaštvu i javnoj potvrdi djela hrvatske književnosti iz područja aforistike, humora i satire.

Članak 3.

U članku 25. stavak 1. iza alineje 10. dodaje se nova alineja koja glasi: Donosi odluke o izmjenama i dopunama Statuta koje se potvrđuju na prvoj narednoj Skupštini Udruge.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Zlatko Garvanović

...

P R O G R A M      R A D A

Udruge hrvatskih aforista i humorista za 2019. godinu

           

            U 2019. godini Udruga hrvatskih aforista i humorista izvršavat će sljedeće zadatke:

 1. Poticati aforističko i humorističko stvaralaštvo među mladima, osobito u školama i drugim obrazovnim ustanovama.
 2. Raditi na prijemu novih članova i afirmiranju aforističkog, humorističkog i satiričnog stvaralaštva u Hrvatskoj i šire gdje žive hrvatski državljani.
 3. Uspostaviti stalnu suradnju sa knjižnicama u gradovima, općinama, školama i na fakultetima radi promoviranja aforističkog i humorističkog stvaralaštva.
 4. Organizirati promocije knjiga i javne nastupe svojih članova diljem Hrvatske i u inozemstvu radi vraćanja humora kao duhovne sastavnice svakodnevnog ljudskog života.
 5. Utemeljiti festival aforizma i humorističkog stvaralaštva kao stalnu manifestaciju međunarodnog karaktera.
 6. Sudjelovati na festivalima aforizma, humora i satire u susjednim i drugim zemljama.
 7. Podupirati objavljivanje knjiga svojih članova i pokrenuti vlastito nakladništvo.
 8. Objavljivati aforističke i humorističke radove na Web stranici Udruge i razvijati suradnju s uredništvima humorističkih listova u zemlji i inozemstvu.
 9. Pripremiti i objaviti novi zbornik aforizama članova Udruge.
 10. Dodijeliti godišnja priznanja članovima za najbolju objavljenu knjigu aforizama i humora kao i za ukupni doprinos u razvoju aforističkog i humorističkog stvaralaštva.
 11. Osigurati materijalna i financijska sredstva za rad i izvršenje programiranih zadataka Udruge.

 

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com